MP w BnO 2013 Zamość 2013

Idź do spisu treści

Menu główne

Zgłoszenia, opłata startowa

ZGŁOSZENIA:      
Termin zgłoszeń do dnia 24.05.2013
- przez formularz PZOS
- zgłoszenia „po terminie” przyjmowane będą tylko do 29.05.2013 a wysokość wpisowego
wynosi  150 %  stawki  podstawowej;
- po 29.05.2013 zgłoszenia nie będą przyjmowane

 
OPŁATA STARTOWA:
Biegi indywidualne
KM 18 i starsze -  30 zł za bieg;
KM 16 - 15 zł za bieg;
KM 14 i młodsze – 7 zł za bieg
Kategorie popularyzacyjne – 5 zł za bieg
Sztafety – 60 zł
   

Opłaty należy uiścić na konto w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2013 r.
61 9644 0007 2001 0005 8056 0001  
z dopiskiem: Mistrzostwa Polski w BnOPOTWIERDZANIE PK:
W zawodach zastosowany zostanie system SportIdent .
Prosimy o podanie numerów chipów w zgłoszeniu.
Koszt wypożyczenia chipa za jeden bieg – 3 zł.
Zagubienie chipa organizatora -150 zł.
W przypadku braku numeru chipa w zgłoszeniu organizator przydzieli własny numer.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego